Taklister som fästs mot väggen – Del 4 – Älskade taklist

Taklister för rum med lägre takhöjd

Vissa rum i mindre hus, trapphus eller rum med snedtak kan vara svåra att få till snyggt med de snedställda listerna. En enklare taklist att fästa och som har raka vinklar i profilen är Trapplisten. Den har sitt ursprung i 70-talet och lämpar sig väldigt bra i rum med lägre takhöjd då den inte tar så mycket yta i anspråk men ändå fyller sitt syfte i hörnet mellan tak och vägg. En liknande list men med en lite mjukare profil är Falulisten.  Båda listerna bygger ca 4,5 cm på höjden och är enkla att fästa och gersåga.

Taklister för locktak

Locktaklisten är ytterligare en av det enklare slaget och fästs likt golvsockeln rakt mot väggen. Den är lite högre än trapplisten och falulisten, och passar ypperligt i rum där man behöver såga ut konturer för till exempel locktak, eller om man vill ha en känsla av större rymd då den lätt målas in i samma färg som taket och därmed vidgar upplevelsen av bredden på rummet. Locktaklisten har sitt ursprung i rokokon.

Har du en idé om hur du vill att dina lister ska se ut men hittar inte det du söker? Hör av dig till våra säljare så kan de hjälpa dig med specialtillverkningen av dina lister.