Veckebosåg & Hyvleri   Veckebosåg & Hyvleri - Allmoge & antiklister sedan 1870!

veckebosag 1870

HISTORIA


veckebosag sagenI Veckebo har vi förädlat hälsingefura i snart 140 år.
 
Utanför Korskrogen i Färila, mellan Ljusnan och Vekåsen, ligger Veckebo by i ett kuperat odlingslandskap där jordbruket har haft stor betydelse under lång tid.

Under 1800-talet blev trävaruhanteringen viktig för Veckebo. I en liten sänka, invid en bäck och en damm, anlades år 1870 Veckebo såg.

En grupp på 5 personer grundade sågen under ledning av Jon Persson, den var färdigbyggd samma år som den påbörjades och firmans namn blev Jon Persson & CO. Man behöll det namnet fram till mitten av 1900-talet.

Kraften från Bäcken
Anläggningen från 1870 består av ramsåg och hyvleri, damm och timmerränna, två virkesmagasin, stabbläggningsplats/brädgård, vedgård och spruthus. Till en början så togs kraften från ett vattenhjul i bäcken. Något som fungerade ända fram till 1920-talet, då en lokomobil tog över kraftförsörjningen i tre år, för att sedan bli ersatt med en effektivare vattenturbin.

Vattenturbinen tjänade fram till år 1950 då man istället började att nyttja elkraft för att driva sågen. När det var som mest aktivitet vid Veckebosågen, var ett tjugotal män anställda vid sågen. Det var under perioden på 1960-talet, då folkhemmet skulle byggas.

veckebosag oldies1Vid den tiden exporterade man även produkter till Tyskland, Danmark och vårt grannland Norge. Idag är det hemma-marknaden som dominerar.

Femte generationen
Idag drivs sågen av femte generationen och kunskapen om historien är en viktig förutsättning för den framtida verksamheten. Affärsidén är att sälja ramsågat virke i dimensioner och kvaliteter som är svåra att finna på vanliga brädgårdar. I hyvleriet fortgår idag arbetet med att hyvla paneler, lister och foder med profiler från 1880-talet och framåt.

En lika spännande uppgift idag som det var för snart 140 år sedan.

Nutid
Veckebo Såg & Hyvleri ägs sedan den 1:a november valbo-tra-logoav Valbo Trä.
Ägarbytet innebär att vi kan öka produktionen och bli en ännu bättre
och säkrare leverantör utav trävaror och specialhyvlingar.

Mikael Helmersson, fd ägare, är numera anställd av Valbo Trä och ansvarig för Veckebo Såg & Hyvleri.
© 2016 Veckebo Såg & Hyvleri - Allmoge & antiklister sedan 1870